Liiketoiminta

Tartumme markkinoiden mahdollisuuksiin 

Cramo keskittyy vahvistamaan asemaansa johtavana eurooppalaisena kone- ja laitevuokrausalan yrityksenä sekä tavoittamaan ensimmäisen tai toisen toimijan aseman kaikilla relevanteilla paikallisilla markkinoilla. Cramo on jo vahva toimija useilla markkinoilla ja näkee potentiaalia parantaa asemaansa edelleen. Toiminnan hajauttaminen erilaisille markkinoille – kypsille ja kehittyville – luo tasapainoa kasvun ja vakauden välille.  

Strategiamme tavoitteena on hyödyntää markkinoiden mahdollisuudet erottautumisen kautta. Erottautuminen tapahtuu tuotteiden, palveluiden ja digitaalisten ratkaisujen kautta, joilla halutaan lisätä asiakkaiden tuottavuutta. Näemme, että Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat sekä teollisuussegmentti että digitaalinen tarjooma kuin myös vuokraukseen liittyvien palveluiden suuri kysyntä. Markkinoillamme Saksassa, Tsekin tasavallassa, Virossa, Liettuassa, Puolassa, Unkarissa ja Slovakiassa kasvumahdollisuudet liittyvät lisääntyvään vuokrauksen penetraatioon, ulkoistussopimuksiin ja mahdollisuuteen rakentaa ennakoivasti vuokraukseen liittyvien palveluiden kysyntää. Haemme sekä orgaanista että yrityskauppoihin perustuvaa kasvua kaikilla markkinoillamme.  

Markkinanäkymät

Arvion mukaan kone- ja laitevuokrausmarkkina oli vuonna 2019 noin 10 miljardia euroa niissä maissa, joissa Cramo toimii.

Vuonna 2019 markkinan kasvu tasoittui monissa maissa. Liikevaihtomme laski johtuen pääosin Ruotsin heikommasta yleisestä markkinatilanteesta, mutta laskuun vaikutti myös kahden merkittävän teollisen projektin valmistuminen. Uusia projekteja käynnistyi vasta loppuvuodesta 2019, ja ne vaikuttavat positiivisesti liikevaihtoon vuonna 2020.

European Rental Association (ERA) ennustaa kone- ja laitevuokrauksen kasvun olevan vuonna 2020 4–5 prosenttia kaikissa Cramon toimintamaissa lukuun ottamatta Tsekin tasavallan ja Puolan markkinoita, joissa kasvun ennustetaan olevan 6 ja vastaavasti yli 8 prosenttia.¹

ERA näkee kahden trendin edistävän kone- ja laitevuokrauksen penetraatiota. Ensimmäinen on vuokrausasiakkaiden parempi ymmärrys laitteiden vuokraamisen eduista, kuten säästöistä, uudenaikaisen, kattavamman ja joustavan kaluston saatavuudesta sekä pienemmistä pääomakustannuksista. Toinen trendi on vuokrausmarkkinan konsolidaatiokehitys, joka on keskeisessä osassa vuokrausalan tehokkuudessa ja tunnettuudessa.

1 ERA:n markkinaraportti 2019

Yleiskatsaus markkinaan ja markkina-asemaan
  ERA Forecon  
  Markkinan koko 2019 (ERA), M€ Markkinan yhdistetty vuotuinen kasvuvauhti 19-21 Markkinan koko 2019 (Forecon), M€ Markkinakasvu 2020, % Arvioitu markkina-asema
Skandinavia 2 500 3,9 % 2 800 2,2 %  
Ruotsi 1 600 3,6 % 1 800 0,0 % #2
Norja 900 4,5 % 1 000 6,0 % #3
Suomi ja Itä-Eurooppa 1 500 5,8 % 1 700 6,4 %  
Suomi 600 4,5 % 800 5,0 % #2
Itä-Eurooppa1 900 6,6 % 900 7,5 % #1, #44
Keski-Eurooppa 5 600 4,1 % 5 600 4,3 %  
Saksa 4 900 4,0 % 4 900 4,0 % #4
Muut Keski-Euroopan maat2 700 4,7 % 700 4,8 % #23
Kokonaismarkkina 9 600 4,3 % 10 100 4,0 %  

 

Foreconin tiedot Puolaa ja Keski-Eurooppaa koskien perustuvat ERA:n ennusteeseen vuosia 2019 ja 2020 koskien

1 Viro, Liettua ja Puola
2 Itävalta, Tsekin tasavalta ja Slovakia
3 #2 Itävallassa ja yksi johtavista vuokrausalan toimijoista Tsekin tasavallassa ja Slovakiassa
4 #1 Baltiassa ja #4 Puolassa

Lähteet: ERA:n markkinaraportti ja Forecon

Markkina, jonka ominaisuuksia ovat pitkän aikavälin rakenteellinen kasvu ja vakaa keskipitkän aikavälin ennuste

Kone- ja laitevuokraus ylittää rakennusmarkkinan

Equipment rental FI

Lähteet: ERA:n markkinaraportti, Forecon, EIU, Euroconstruct, Maailmanpankki

1 Cramon maantieteellisillä markkinoilla. Ruotsia, Suomea ja Norjaa koskevat tiedot perustuvat ERA:n ja Foreconin (alkaen 2013/2014 tiedon saatavuudesta riippuen) tietojen keskiarvoihin. Itävaltaa ja Tsekin tasavaltaa koskien ei ole historiatietoja ennen vuotta 2013; vuoden 2013 lukuja on sovellettu aiempien vuosien lukujen perustana

Toiminnan hajauttaminen erilaisille markkinoille luo tasapainoa kasvun ja vakauden välille
 

Kypsät markkinat

Kehittyvät markkinat

Loppumarkkina

Flags1 2x 3

Flags2 2x 3

Osuus liikevaihdosta (2019) ~70 % ~30 %
Vuokrauspenetraatio rakentamisessa Korkea Matala
Kasvu ja epävakaisuus
  • Vakaa keskipitkän aikavälin ennuste
  • Vähemmän huippupiikkejä sykleissä
  • Kasvuennuste keskitasosta korkeaan yksilukuiseen kasvuun
  • Isoa vaihtelupiikkejä sykleissä
Kasvumahdollisuudet
  • Teollisuudelle suunnattu ja digitaalinen tarjooma kasvun mahdollistajina
  • Vuokraukseen liittyvien palveluiden suuri kysyntä
  • Orgaaniset ja yrityskauppoihin perustuvat kasvumahdollisuudet
  • Isot ulkoistussopimukset
  • Keskinkertainen vuokraukseen liittyvien palveluiden kysyntä
  • Orgaaniset ja yrityskauppoihin perustuvat kasvumahdollisuudet