Strategia ja arvonluonti

Luomme arvoa kilpailukykyisellä ja tehokkaalla liiketoimintamallilla 

Luomme lisäarvoa sidosryhmillemme ja yhteiskunnalle tekemällä kestävien vuokrausratkaisujen hyödyntämisestä yksinkertaista ja toteuttamalla sisäistä arvoketjuamme mahdollisimman tehokkaasti. Tarjoamme asiakkaille lisäarvopalveluita ja digitaalisia ratkaisuja, jotka vastaavat heidän tarpeitaan ja parantavat tuottavuutta. Henkilöstön tukeminen parhaisiin suorituksiin yltämisessä varmistaa menestyksemme ja arvon luomisen tulevaisuudessa.

Panokset

Taloudelliset

 • Oma pääoma M€ 403
 • Nettovelka M€ 376
 • 14 500 toimittajaa
 • 8 873 osakkeenomistajaa

Kalusto

 • 217 000 vuokrakonetta ja -laitetta
 • 11 000 digitaalisesti yhdistettyä konetta ja laitetta
 • 85 % energiaa kuluttavasta kalustosta on sähkökäyttöisiä koneita ja laitteita
 • Käytettävissä 300 toimipisteen verkoston kautta 11 maassa¹
 • Käytettävissä 24/7 Cramon digitaalisten palveluiden kautta

Immateriaaliset panokset

 • Vahva, luotettu brändi
 • Innovaatioihin kannustava yrityskulttuuri
 • Kattava osaaminen ja tietotaito

Henkilöstöpanokset

 • 2 500 (HTV) vuokrausammattilaista
 • Työharjoittelijat, kesätyöntekijät
 • Sertifioidut johtamisjärjestelmät kattaen laadun, ympäristön sekä työterveyden ja -turvallisuuden

Ulkoiset suhteet

 • Asiakasymmärrys
 • Sidosryhmädialogi
 • Yhteistyö kumppaneiden kanssa
 • Yhteisösuhteet

Luonnonvarat

 • Energia
 • Vesi
 • Öljyt ja kemikaalit
 • Kuluvat osat

1 Cramo toimii Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Liettuassa, Saksassa, Itävallassa, Unkarissa, Puolassa, Tsekin tasavallassa ja Slovakiassa. Venäjällä Cramo toimii 50-prosenttisesti omistamansa yhteistyöyrityksen Fortrentin kautta

Vaikutukset

Taloudelliset
    2019 M€ 2018 M€
Asiakkaat Liikevaihto (palvelut ja ratkaisut) 613 632
Työntekijät Palkat ja edut 153 148
Toimittajat Ostot 203 204
Omistajat Maksetut osingot 40 38
Rahoittajat Nettorahoituskulut 13 10
Yhteiskunta Verot, henkilösivukustannukset, eläkkeet 50 53

 

Asiakkaista välittäminen

 • Resurssien jakaminen vähentää tarvetta uusien koneiden ja laitteiden valmistamiseen ja pienentää siten luonnonvarojen kulutusta
 • Kustannustehokkuus kustannusten jakamisen ansiosta
 • Oman pääoman sijoittamisen optimointimahdollisuus
 • Tuottavuutta parantavat palvelut, ratkaisut ja innovaatiot
 • Nykyaikaisen, turvallisen ja ympäristöystävällisen kaluston joustava käyttö
 • Osaamisen jakaminen esimerkiksi yhteisten kehitysprojektien kautta
 • Kuljetusten optimointi
 • Vastuullinen hankinta

Työntekijöistä välittäminen

 • Hyvä työympäristö
 • Oikeudenmukaiset työehdot
 • Henkilökohtainen kehittyminen
 • Uramahdollisuudet
 • Monimuotoisuus ja syrjinnänvastaisuus

Ympäristövastuu

 • Pienentyneet CO2e-päästöt
 • Lisääntynyt energiatehokkuus
 • Vastuullinen jätteenkäsittely ja vähentynyt jätteen määrä

Sosiaalinen vastuu

 • Vahvaan etiikkaan ja luottamukseen perustuvat liikesuhteet
 • Lisäarvon tuottaminen yhteiskunnalle verojen kautta 11 maassa
 • Vastuullinen yrityskansalainen


1 Kilpailuedut

2 500 vuokrausammattilaista (HTV) palvelee 150 000 asiakasta 11 maassa

217 000 vuokrakonetta ja -laitetta saatavana noin 300 toimipisteessä

Asiakastarpeisiin perustuvat tehokkaat ratkaisut ja innovaatiot

11 000 digitaalisesti yhdistettyä konetta ja laitetta

Monikanavainen liiketoimintamalli varmistaa asiakaskokemuksen

Kestävät ratkaisut mahdollistavat jakamistalouden edistämisen