Tuottavuuskumppani

Cramo tuottavuuskumppanina

Aiomme saavuttaa visiomme olla ”Your productivity partner in rental and beyond” toimittamalla asiakkaille lisäarvopalveluita, jotka myös erottavat meidät kilpailijoista. Tuottavuuskumppani-lähestymistapamme perustana on ajatus siitä, että asiakkaiden menestys koituu myös meidän menestykseksemme.

Palvelemme koko rakennusteollisuutta aina projektin suunnittelusta sen viimeistelyyn ja keskitymme auttamaan asiakkaita tuottavuuden ja työturvallisuuden lisäämisessä. Digitaaliset sovelluksemme mahdollistavat yhteydenpidon 24/7, joten asiakkaamme voivat hallita kalustoaan itselleen sopivimpaan aikaan. Digitaalisten työkalujen ansiosta me myös keräämme tietoa oppiaksemme ymmärtämään asiakkaiden käyttäytymistä. Tämän tiedon me voimme muuntaa palvelutarjoomaksi, joka parantaa kyvykkyyttämme toimia alamme tuottavuuskumppanina.

Cramo osana rakentamisen ja kunnossapidon ekosysteemiä

Palvelumme keskittyvät asiakkaiden huolenaiheiden ratkaisemiseen. Olemme tunnistaneet kolme päähuolenaihetta – tuottavuus, kestävä kehitys ja turvallisuus – ja vastaamme niihin lisäarvopalveluilla, jotka vastaavat asiakkaiden vaatimuksia, yrityksen kokoa ja sijaintia. Erilaiset palvelukeskusrakenteet eri maantieteellisillä alueilla yhdessä toimipisteiden kanssa tekevät koneiden ja laitteiden kuljetuksista nopeaa ja kustannustehokasta kaikille.

Optimoidun korjauksen ja kunnossapidon myötä varmistamme, että työkalumme ja laitteemme ovat toimintakunnossa asiakkaiden työmailla ja säilyttävät jälleenmyyntiarvonsa. Kattava palveluiden, laitteiden ja helpon saatavuuden varmistava arvoketjumme on rakennettu sekä inspiroimaan perinteisiä asiakkaita ottamaan käyttöön uusia työtapoja että vastaamaan kaikkein edistyksellisempien asiakkaiden vaatimuksiin.