Tuottavuuskumppani

Digitaaliset palvelut – luomme uutta arvoa ja ratkaisuja teollisuudelle

Tavoite: 100 % maanrakennuskoneista ja nostinkalustosta digitaalisesti yhdistetty

Haluamme olla alamme edelläkävijä digitalisaation mahdollistamissa liiketoimintamalleissa. Kaikista toimintamaistamme kerätty ymmärrys ohjaa investointejamme digitaalisiin ratkaisuihin. Nämä ratkaisut auttavat meitä varmistamaan, että palvelemme asiakkaitamme tuottamalla selkeästi lisäarvoa tuottavuudessa, kestävässä kehityksessä ja turvallisuudessa.

Saavuttaaksemme tämän, me virtaviivaistamme omaa toimintaamme ja nostamme kaluston käyttöastetta digitalisaation avulla. Ennen kaikkea aiomme kuitenkin luoda lisäarvoa asiakkaillemme digitaalisesti yhdistetyn kaluston tuottaman tiedon avulla. Meillä on jo käytössä verkkoportaalialusta ja Product Viewer - ja MyEquip-mobiilisovellukset, ja muiden digitaalisten ratkaisujen kehittäminen on käynnissä.

Digitaaliset innovaatiot

Digitaalinen verkkoportaalimme on paljon muutakin kuin vuokraustyökalu – se tarjoaa asiakkaille helpon tavan hallita vuokrakalustoa ja vuokrauskustannuksia. Myyntimme tekee päivittäin joustavasti työtä asiakkaiden kanssa hyödyntäen verkkoportaalimme tarjoamaa.

Lisäämme jatkuvasti palveluita verkkoportaaliimme. Vuonna 2019 pilotoimme lämpötilanmittauspalvelua. Palvelu on käytettävissä älypuhelimen näytön kautta ja sillä mitataan betonin kypsyysastetta.

Langaton eGate mittaa kosteutta työmaalla reaaliajassa. Nyt saa avattua kaikki mittauspisteet kerralla, eikä vain yhtä. Lisäksi näkee viikoittaiset keskiarvot, mikä on myös hyödyllistä tietoa. Yhteistyö Cramon kanssa on sujunut hyvin.

Janita Ojala
Työnjohtoharjoittelija, Skanska Talonrakennus Oy

Digitaaliset käyttöliittymämme ovat tulosta intensiivisistä asiakaspolkututkimuksista. Sujuvat toiminnot ja lisääntynyt läpinäkyvyys vuokrakalustoon ja sen kustannuksiin auttavat lisäämään asiakastuottavuutta.

Käyttämättöminä asiakkaiden työmailla seisovat vuokrakoneet voivat tulla asiakkaillemme kalliiksi. Pidemmän päälle asiakkaidemme tuottavuuden varmistaminen on meille arvokasta. Siksi pilotoimme ilmoitustoimintoa, joka muistuttaa asiakkaitamme käyttämättömien koneiden ja laitteiden palauttamisesta.

Cramo

Asiakaspolkumalli

Pääsy dokumentteihin ja tietoon mobiilisti

Product Viewer -mobiilisovellus tarjoaa asiakkaille pääsyn kone- ja työkalukohtaisiin dokumentteihin, kuten rekisteriotteeseen, kunnossapitotietoihin tai turvallisuusohjeisiin. Työmaavalvojat voivat käyttää Product Viewer -sovellusta varsin yksityiskohtaisen tiedon löytämiseen, kuten tiedon saamiseen siitä, mitä öljyä tietyssä koneessa käytetään. Tieto voi olla hyödyllinen esimerkiksi öljyvuodon sattuessa. Sovellus takaa välittömän pääsyn yksityiskohtaiseen tuotetietoon. Tämä ominaisuus on nyt uusi, mutta siitä tulee varmasti jatkossa edellytetty vakiotoiminto.

MyEquip-mobiilisovellus kertoo asiakkaalle, mitä he ovat vuokranneet. Esimerkiksi Tukholmassa on työmaita, joilla on satoja vuokralaitteita koko ajan. Yleensä asiakkaan ei ole helppoa pysyä selvillä näistä laitteista – se ei ole heidän ydinliiketoimintaansa, mikä tekee siitä aikaa vievän lisätyön. MyEquip kertoo asiakkaille läpinäkyvästi, mitä vuokralaitteita heillä on milläkin työmaalla.