Tuottavuuskumppani

Huipputason suorituskyky toiminnan tehokkuuden parantamiseksi 

Tavoite: Alan 1. tai 2. toimijan asema kaikilla relevanteilla paikallisilla markkinoilla

Visiomme – olla asiakkaidemme tuottavuuskumppani – myötä Cramo on vuokrausalan edelläkävijä jatkossakin. Huipputason suorituskyky rakentuu kolmesta pääalueesta.

Huipputason suorituskyky

Ensinnäkin taloudellista suorituskykyä vahvistetaan parantamalla sitä järjestelmällisesti kaikissa maissa ja verkostoissa ottamalla käyttöön globaali hinnoittelumalli ja skaalaamalla liiketoimintaa. Keskitymme Saksaan ja Suomeen, joissa parannamme toimipisteiden myynnin tehokkuutta ja sopeutamme verkostoamme sekä rakennamme uusia tiimejä ja uusia kyvykkyyksiä kaikissa toiminnoissa. Tätä menetelmää on jo käytetty menestyksekkäästi Norjassa.

Alan 1. tai 2. toimijan asema relevanteilla markkinoilla

Toiseksi tavoittelemme relevanttien markkinoiden johtavaa tai toista asemaa kasvamalla orgaanisesti ja hyödyntämällä yrityskauppamahdollisuudet. Eurooppalainen kone- ja laitevuokrausmarkkina on yhä varsin pirstaloitunut ja tarjoaa merkittäviä kasvumahdollisuuksia. Tällä hetkellä kymmenen johtavaa vuokrausyritystä palvelee alle 30 prosenttia markkinasta.

Huipputason kaluston tehokkuus

Kaluston tehokkuus on keskeisessä asemassa vuokrausliiketoiminnassa, ja kalustostrategiamme keskittyy kaluston tuottavuuden ja käyttöasteen parantamiseen. Tehokkaan kalustonhallinnan avulla aiomme parantaa sekä omaa että asiakkaiden kannattavuutta.

Järjestelmälliseen kaluston tuottavuuden ja käyttöasteen parantamiseen liittyen meillä on systemaattisia tapoja tiedon keräämiseksi suuresta osasta kalustoamme ja edelleen hyödynnettäväksi käytön ja suorituskyvyn optimoimisessa. Seuraamme korjausten ja kunnossapidon vaikutuksia koneiden elinikään ja jälleenmyyntiarvoon, ja kunnostamme tämän pohjalta joitakin koneita nostaaksemme niiden suorituskapasiteettia.    

Huipputason kaluston tehokkuuteen vaikuttavat myös toimipisteverkon optimointi ja digitaalisten palveluiden käyttöönotto. Toimipisteverkostoamme sopeutetaan vastaamaan paremmin markkinoiden kysyntää. Suunnittelemme etukäteen, kuinka me toimimme eri alueilla, mitä koneita meillä on missäkin toimipisteissä, mistä käsin eri asiakkaita palvellaan ja mitä palveluita tarjoamme vastataksemme paikalliseen kysyntään. Järjestelmällisen kalustonhallinnan ja tilausvirtojen digitalisoinnin kautta voimme optimoida tarjoomamme niin suurissa palvelukeskuksissa kuin pienissä toimipisteissä.